Baldersbo Plejecenter

 

 

 

Informationer om Coronavirus findes på kommunens hjemmeside: https://www.htk.dk/corona

 

 

Midlertidigt besøgsforbud på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, bosteder mm.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts indført midlertidigt besøgsforbud grundet corona-smitte på:

  • Kommunale plejecentre, pleje- og rehabiliteringscentret og sundhedscentre

  • Kommunale midlertidige aflastningspladser

  • Andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private botilbud og bofællesskaber – og forsorgshjem

Der må heller ikke komme besøgende på fællesarealer og beboernes egen bolig. Pårørende, der alligevel møder op, vil blive afvist.

Muligt at besøge døende og kritisk syge

Besøgsforbuddet gælder dog ikke for nære pårørende i kritiske situationer f.eks. en kritisk syg eller en person, der er døende. Besøget skal dog foregå, så smittespredning undgås. Når besøg er nødvendige, gælder følgende forholdsregler:

  • Lav på forhånd en aftale med personalet – kom ikke uanmeldt. Det er et krav.

  • Mød ikke op med symptomer på corona-smitte: løbende næse, ondt i halsen, feber, hoste, vejrtrækningsproblemer.

  • Overhold høj hygiejne: vask hænder, sprit tørre hænder af, undgå kys og kram.

  • Gør besøget kort, stående og med få mennesker.

  • Benyt kun vask eller toilet, som personalet henviser til. Besøgende må ikke opholde sig på fællesarealer eller benytte øvrige toiletter og andre faciliteter.

 

 

 

 

Plakat: Stop besøgende

 

 

STOP!

Er du besøgende?

Pas på dine pårørende, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge efter smitte med ny Coronavirus.

Du beskytter bedst dine pårørende ved ikke at besøge dem.

Hvis dit besøg ikke kan udsættes, bør du afkorte varigheden af besøget, være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

 

coronasmitte.dk     sst.dk/corona

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Baldersbo

 

Baldersbo Plejecenter ligger i Høje Taastrup Kommune og er en del af Sundheds- og Omsorgscentret tilbud til ældre.

 

Baldersbo ligger i Hedehusene tæt ved Roskildevej. Der er ikke langt til indkøbsmuligheder og offentlig transport, og der er masser af grønne arealer rundt om.

 

Baldersbo har 66 boliger: 36 plejeboliger og 27 boliger til demente samt 3 aflastningspladser 

 

Plejecenteret huser også 10 plejepladser, som er placeret i stueetagen i blok A, som er et leve/bo-sted for yngre fysisk handicappede, de 10 pladser er en satellitenhed fra Taxhuset.

 

Kerneopgave:

Vi lykkes, når beboere og andre bruger af Baldersbo Plejecenter oplever, at vi sammen understøtter borgeren i at leve sit liv

 

beboereogpaaroerende  Medarbejder

 

Aktivitetendaghjem   Rehabilitering

 

 

  

 

 

Frise

 

 

Nyheder


Udskrift fra: inst.htk.dk - 8. April 2020, kl. 18:06.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://baldersboplejecenter.htk.dk/