Daghjemmet Anemonen

Daghjemmet er et tilbud til demente hjemmeboende borgere i Høje-Taastrup kommune, et aflastningsophold i dagtimerne.

  

Daghjemmets formål er at:

  • yde omsorg til hjemmeboende demente, give øget livskvalitet
  •  aflaste pårørende/ægtefælle i dagtimerne
  • give den demente mulighed for at blive længst muligt i eget hjem
  • undgå unødig indlæggelse på sygehus eller kommunens aflastningspladser
  • yde støtte og give styrke til at kunne klare sig selv så godt som muligt
  • have kontakt med ligestillede

Daghjemmet ligger i stueetagen på Baldersbo med direkte udgang til vores gårdhave.

 

Daghjemmet varetager almindelige omsorgsopgaver og tilbyder forskellige aktiviteter såsom gåture, cykelture, gymnastik, sang, forskellige spil og konkurrencer.

Vi samarbejder med børnehaven i nærområdet og skiftes til at besøge hinanden til arrangementer og fælles glæde.

 

Vores målsætning er at understøtte fysisk og mental aktivitet. Især er det vigtigt at træne lattermusklen og sikre godt humør og velbefindende.

 

Deltagelse i måltiderne er en væsentlig del af det sociale liv i daghjemmet.

 

Der arrangeres fælles morgenbord ved ankomsten. Der serveres varm middagsmad med 2 retter midt på dagen, eftermiddagskaffe med brød, samt diverse drikkevarer dagen igennem.

 

En del af fællesskabet er også at deltage i og hjælpe med de praktiske opgaver såsom, at dække bord, rydde af, sætte i opvaskemaskinen, vande blomster osv.

 

Der kan aftales transport mellem eget hjem og daghjemmet mod betaling.

 

Daghjemmet sørger for tilmelding og afmelding til kørsel og forplejning.

 

Der skal betales for både forplejning og kørsel, priserne kan oplyses i daghjemmet.

 

Ønsker du at gøre brug af Daghjemmets tilbud, så skal du først tale med visationen i Høje Taastrup kommune.

Plejecentret Baldersbo

Charlotteager 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 25 80
Fax: 43 35 25 95

e-mail: PlejecentretBaldersbo@htk.dk 
EAN nummer 5790000221813 

 

Se kort og flere kontaktinformationer

Fødevarestyrelsen
Læs Fødevarestyrelsens smiley-rapport
Takster
Ældre café

2019 (momsfrit)

Hovedret , pr. portion 50,00

 

Biret, sammen med hovedret pr. portion *

Biret, alene pr. portion *

Smørrebrød pr. stk. *

Salat/råkost pr. portion *

Proteinrig drik pr. portion *

 

* leverandørens dagspris

Ophold på ældreinstitution

2019 (Momsfrit)

Daghjem pr. døgn 74,00

Aflastningshjem pr. døgn 109,00