Aflastningsboliger

Baldersbo Plejecenter har 3 aflastningspladser der tildeles gennem kommunens visitationsenhed i Sundheds- og Omsorgscentret på rådhuset.

 

Har du behov for en aflastningsplads i kortere eller længere tid så kontakt visitationsenheden på tlf. 43591771 eller via mail på visitationsenheden@htk.dk