Praktisk information

Da der ofte er mange spørgsmål til de praktiske ting i forbindelse med indflytning på Baldersbo, har vi på denne side samlet nogle oplysninger, som kan være gode at have.

 

Alle spørgsmål er velkomne, hvis I synes, der mangler nogle oplysninger, eller hvis der er noget, I gerne vil have uddybet. 

 

Aktiviteter

 

Aktiviteter: Der er løbende aktiviteter i og udenfor huset. Hold øje med opslagstavlerne i afdelingerne. Du og dine pårørende er også meget velkomne til at komme med forslag til aktiviteter.

 

Besøgsvenner: Du kan få en besøgsven gennem de frivillige organisationer Dansk Røde Kors eller Ældresagen.

 

Besøgsvennerne kan udover selskab være ledsagere til arrangementer, småindkøb, højtlæsning m.m. Personalet på Baldersbo hjælper gerne med at skabe kontakten. 

Side by side cykel: Baldersbo ejer en såkaldt ”side by side” cykel. Det er en topersoners cykel med to pedalsæt, som kører uafhængigt af hinanden og to styr, hvoraf kun det ene kan styre cyklen. Alle kan bruge denne cykel, idet brugeren bl.a. kan liftes over på sædet.  

 

Cykel2

Cykel1


Brugeren behøver ikke at træde i pedalerne, det kan klares af føreren alene. Alle husets beboere og pårørende er velkomne til at benytte cyklen. Nøglen kan afhentes i Aktiviteten. En gang ugentligt kommer der 2 cykelpiloter og cykler en tur med de beboere, der ønsker dette. Kontakt Aktiviteten for nærmere information.

 

Personlig pleje

 

Personlig pleje:  

Plejepersonalet hjælper med de ydelser, som du er visiteret til via kvalitetsstandarderne på samme måde, som hvis du havde hjemmehjælp.

Plejen/omsorgen tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, hvilket vil sige, at du motiveres til at klare det, som du selv kan. I samarbejde med kontaktpersonerne får du hjælp til det, du ikke selv kan klare. Personalet og beboerne imellem bruger du-formen, medmindre andet bliver aftalt. Vi vil altid banke på, inden vi går ind i din bolig. Vi har nøgle til din bolig, som kan bruges i nødstilfælde.


Frisør: Du kan beholde din egen frisør, eller vælge at kontakte en mobilfrisør, som kan komme på Baldersbo og ordne dit hår.

 

Fodterapeut: Du kan beholde din egen fodterapeut.

 

Læge: Du kan beholde din egen læge eller vælge den fast-tilknyttede læge til plejecentret. På Baldersbo er det Bo Gerdes, der er fast læge.

 

Medicin: Hvis du får medicin fra apoteket, vil det blive leveret til Baldersbo. Medicin bliver som udgangspunkt pakket i doser. Ellers skal du selv hente din medicin på apoteket. Du skal selv betale din medicin, men du kan stadig søge offentlige tilskud efter gældende regler. Der er små aflåste medicinskabe i alle boligerne. 
 

Tandpleje: Man kan beholde egen tandlæge.

 

Omsorgstandpleje: Tillbud til beboere som pga. nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte alm. tandplejebesøg. Omsorgstandplejen kommer til Baldersbo. Hvis man ønsker Omsorgstandplejen, bestilles det på blanketten ”Aftale om køb af serviceydelser”. Prisen fremgår af samme blanket.

 

Transport

 

Fribefordring: Hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, er du, alt efter indkomst, berettiget til fribefordring til egen læge, speciallæge og tandlæge.

 

For at få fribefordring skal du kontakt din sagsbehandler i kommunen.

 

Flextrafik-ordningen (Movias Handikapservice): Hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, kan du blive optaget i Flextrafik-ordningen.

Flextrafik-ordningen omfatter kun befordring til fritidsformål dvs. familiebesøg, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.


Offentlig transport til centeret:

Bus 123 har stoppested få 100 m fra Baldersbo. Stoppestedet hedder ”Storager”. I myldretiden har bussen 10 min. drift, ellers kører den hvert 20 min. Bussen kører i den ene retning mod Roskilde og i den anden retning mod Valby. Bussen har forbindelse til både Taastrup og Høje-Taastrup station. Derudover er der bus 116, som er en lokal bus. Den kører mod Hedehusene Station, hvor den holder ved stoppestedet ”Storager”, og mod Høje Taastrup Station holder den på Charlotteager. Bussen kører 1 gang i timen og i myldretiden 2 gange i timen.  

 

Økonomi

 

Pension: Pensionister på plejecenter får udbetalt hele deres pension, i lighed med pensionister i eget hjem. Pensionen indsættes som hidtil på din konto.


Økonomi: Du kan tale med din sagsbehandler om bl.a. boligtilskud m.m. Vi anbefaler, at det er de pårørende, der hjælper med økonomien.

 

Har du ingen pårørende og har brug for hjælp til den daglige økonomi, kan du lave en skriftlig administrationsaftale med personalet. Du kan søge om en økonomisk værge via statsamtet. Det kan din sagsbehandler eller personalet også hjælpe med.

 

Hverdagen

 

Rengøring: Din bolig bliver gjort ren en gang om ugen. Dine vinduer bliver pudset jævnligt. Prisen for dette er indregnet i din husleje.

 

Tøjvask: Du har mulighed for at benytte De Danske Dampvaskerier (DFD) til vask af privat tøj, alternativt må de pårørende gerne stå for tøjvask.

 

Hvis du vælger DFD, skal du sikre dig, at du har rigeligt tøj til 14 dage, da der hentes tøj 1 gang om ugen, som leveres tilbage ugen efter. Der vaskes kun ved 40° og 90°.

 

Værdier: Af sikkerhedsmæssige årsager tilrådes det, at du ikke har mere end 400 kr.  liggende i din pung. Vi opfordrer til, at du investerer i en aflåst boks, til opbevaring af værdier, hvis en sådan ikke allerede forefindes i boligen.


Information: Der er informationsmapper og opslagstavler på fællesarealerne. 

 

Post: Baldersbo modtager post en gang dagligt, sidst på formiddagen. Posten bliver lagt i postkassen ved indgangen til boligerne. Husk at få bolignr. og navn på eventuelle abonnementer mv.

Præst og gudstjenester: På Baldersbo holder vi gudstjeneste en gang om måneden med Baldersbos tilknyttede præster. Udover gudstjenesten er der mulighed for individuelle samtaler. 

 

Plejecentret Baldersbo

Charlotteager 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 25 80
Fax: 43 35 25 95

e-mail: PlejecentretBaldersbo@htk.dk 
EAN nummer 5790000221813 

 

Se kort og flere kontaktinformationer

Takster
Ældre café

2019 (momsfrit)

Hovedret , pr. portion 50,00

 

Biret, sammen med hovedret pr. portion *

Biret, alene pr. portion *

Smørrebrød pr. stk. *

Salat/råkost pr. portion *

Proteinrig drik pr. portion *

 

* leverandørens dagspris

Ophold på ældreinstitution

2019 (Momsfrit)

Daghjem pr. døgn 74,00

Aflastningshjem pr. døgn 109,00

Ydelser på plejehjem

2019 (Momsfrit)

 

Rengøringsartikler 98,00

Toilet- og hudplejeartikler 153,00

Vask 284,00

Leje af linned 91,00

Kapselvarer 182,00

Fuldkost pr. måned 3.261,00

Morgenmad/formiddagskaffe 604,00

Middagsmad (kold)/eftermiddagskaffe 792,00

Aftensmad (varm)/eftermiddagskaffe 1.865,00