Rehabilitering

Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet.

Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne.

Derfor tilbydes alle beboere træning og deltagelse i forskellige aktiviteter, der understøtter og vedligeholder eksisterende færdigheder.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 19. October 2019, kl. 08:36.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://baldersboplejecenter.htk.dk/Beboere-paarorende/Rehabilitering.aspx