Tilsyn

Der bliver hvert år ført tilsyn med plejecentrene. Tilsynet varetages dels af Embedslægeinstitutionen (Sundhedsstyrelsen), dels af Høje-Taastrup Kommune (det kommunale tilsyn).

 

Her kan du læse de nyeste tilsynsrapporter for Baldersbo Plejecenter:

 

 

Tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn for Plejecentret Baldersbo

 

Tilsynsrapport fra Embedslægeinstitutionens tilsyn for Plejecentret Baldersbo

 

Fællesrapport (sammenfatning) fra Embedslægeinstitutionen for alle plejecentre i Høje Taastrup Kommune 

 

 

Om tilsynsrapporterne

Plejecentret skal, jf. bekendtgørelse "BEK nr 228 af 03/03/2015" fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, offentliggøre de seneste tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionens (Sundhedsstyrelsen) tilsyn. Vi offentliggør også den seneste tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn.

Plejecentret Baldersbo

Charlotteager 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 25 80
Fax: 43 35 25 95

e-mail: PlejecentretBaldersbo@htk.dk 
EAN nummer 5790000221813 

 

Se kort og flere kontaktinformationer