Udflytning

Hvis du ønsker at flytte fra Baldersbo, skal du henvende dig til DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg. Telefon 77 32 00 00.
 

Ved dødsfald

De pårørende aftaler med bedemanden, i et samarbejde med personalet, hvordan afdøde skal herfra og man skal huske, at opsige lejligheden.

 

Vi henstiller til, at boligen bliver tømt for indbo hurtigst muligt, af hensyn til dem der venter på en ledig bolig. I den forbindelse skal de pårørende underskrive en rydningserklæring, hvor de bliver gjort bekendt med, at de ikke må disponere over boet, før der forligger en skifteretsattest.

DAB sender den underskrevne erklæring til skifteretten.

 

Al post bliver omadresseret til skifteretten.

I forbindelse med dødsfald tilhører medicinen boet. Vi opfordrer pårørende til at aflevere medicinen på apoteket til videre destruktion. Hvis de pårørende ikke skaffer medicinen af vejen, er det Baldersbos personales opgave at gøre det.

Plejecentret Baldersbo

Charlotteager 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 25 80
Fax: 43 35 25 95

e-mail: PlejecentretBaldersbo@htk.dk 
EAN nummer 5790000221813 

 

Se kort og flere kontaktinformationer