Introforløb

Som nyansat får du introduktion til kulturen i centret og arbejdsopgaverne.

Der aftales et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet dækker over en fælles introduktion til Sundhed og Omsorgscentret og en lokal introduktion til Baldersbo Plejecenter. Dette introduceres du til via en mentor.

 

Introduktionsprogrammerne er med gennemgående emner, men planlægges individuelt.

 

Formålene med introduktion til dig som nyansat er:

Følgende temaer er indeholdt i det fælles introduktionsprogram: 

 • introduktion til ældre – og sundhedsområdet 
 • kommunens seniorpolitik 
 • rehabilitering – som tilgang 
 • dumentation 
 • ISBAR 
 • hygiejne 
 • retningslinjer og procedurer 
 • sundhedsstrategi, sundhedsfremme og forebyggelse 
 • kvalitetsstandarder 
 • hjælpemidler 
 • demensindsatsen i Høje-Taastrup kommune 
 • sygeplejeprofilen og sygeplejeindsatser 
 • social- og sundhedsassistentprofilen 
 • social- og sundhedshjælperprofilen 
 • utilsigtede hændelser 
 • forebyggelse af arbejdsskader

  

Efter introduktion anbefales:

 

 • forflytning - obligatorisk
 • brandforebyggelse, E-læringskursus 
 • grib om livet, E-læringskursus 
 • udvidet førstehjælpskursus – hvis relevant
 • køreteknisk kursus – hvis relevant