Vores hverdag

Baldersbo Plejecenter har en aktiv og alsidig hverdag med mange forskellige aktivitetstilbud, som kan benyttes af beboerne og hjemmeboende borgere.

 

Huset rummer et Daghjem, som hedder Anemonen.

Daghjemmet er et tilbud til hjemmeboende demente borgere, som kan komme og være med til hyggelig socialt samvær, fællesspisning og forskellige andre aktiviteter.

 

Ligeledes har Baldersbo, aktiviteten, hvor der dagligt bliver der sørget for aktiviteter, i og uden for huset, for beboerne og hjemmeboende borgere, og i nogle tilfælde også deres pårørende.

 

Baldersbos Café kan benyttes af hjemmeboende borgere, som har mulighed for at købe mad og drikke, enten dagligt eller måske blot nogle få dage i løbet af ugen.

Pårørende er også velkommen til at benytte Caféen. Køkkenet sørger dagligt for ekstra portioner, men kun et par stykker, det kan derfor være en god ide at bestille på forhånd hvis man vil være sikker.

 

Alt sammen er med til at skabe liv og livsglæde i en spændende tredje alder. Baldersbo arbejder positivt ud fra de muligheder der er, og ser hvad dagen kan bringe.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 18. december 2017, kl. 23:18.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://baldersboplejecenter.htk.dk/Vores_hverdag.aspx