Aktiviteter

Vi er et levende plejecenter og har forskellige aktivitetstilbud i dagtimerne for plejecentrets beboere og for hjemmeboende pensionister.

Vi er et levende plejecenter og har forskellige aktivitetstilbud i dagtimerne for plejecentrets beboere og for hjemmeboende pensionister. Tilbuddet omfatter bl.a. social samvær, forskellige kreative tilbud, kulturelle arrangementer i form af underholdning, ture og film. Derudover tilbyder centret også gymnastik og vedligeholdende træning.

Der er løbende aktiviteter i og udenfor huset. Hold øje med opslagstavlerne i afdelingerne. Du og dine pårørende er også meget velkomne til at komme med forslag til aktiviteter.

Intet er nærmest umuligt. Kom gerne med ideer og ønsker til aktiviteter.

Åbent for hjemmeboende pensionister

Aktivitetscentret har et åbent tilbud for hjemmeboende pensionister.

Du har mulighed for at komme 2 halve dage om ugen pt. mandag og fredag. Du skal selv henvende dig til dit lokale aktivitetscenter, som også kan arrangere kørsel efter behov.

Vil du vide mere?

Du kan få mere information ved henvendelse til Bente Stigaard eller Jeannette Hasselstrøm på telefon 43 35 25 82.

Luk alle
Udfold alle

Rehabilitering

Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet.

Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne.

Derfor tilbydes alle beboere træning og deltagelse i forskellige aktiviteter, der understøtter og vedligeholder eksisterende færdigheder.

Tegnet frise der viser byen og mennesker