Brugerråd

Vi har både et brugerråd og et pårørenderåd på Baldersbo Plejehjem.

Målet med rådet er at skabe debat og dialog om plejehjemmets tilbud og dagligdag samt at varetage beboernes interesser bedst muligt.

Yderligere information

Du kan få flere oplysninger om Bruger- og pårørenderådet hos formand Jane Pedersen, e-mail: jane-martin@pedersen.mail.dk


Tegnet frise der viser byen og mennesker